Þóknun fyrir gjöfina

Þú færð þóknun fyrir hverja samþykkta gjöf. Þóknunin er hugsuð til að koma til móts við kostnað og álag, svo sem ferðakostnað og fjarveru frá vinnu. Lög kveða á um að líffæra- og vefjagjafir skuli.