Spermaprov/Provtagning

Spermaprov

Vi på Livio Fertilitetscentrum Gärdet utför analyser av spermaprov (bedömning av koncentration och rörlighet) som led i fertilitetsutredningar. Vår metod för spermaanalys  är ackrediterad av Swedac vilket innebär att alla vårdgivare inom Stockholms läns landsting är välkomna att remittera patienter till oss. Vårdgivare med avtal inom vårdval gynekologi Stockholm med tillägg fertilitet får ersättning av SLL för spermaanalyser utförda av oss. Pris för vårdgivare är 1300 kr/analys.

Observera att det nu går utmärkt att skicka e-remiss till oss via Take Care!

Information till Dig som ska remittera patient för provtagning -Vårdgivare

Om pappersremiss

  • Säkerställ att ni använder den senaste remissversionen- se länk nedan
  • Fyll i patientens personuppgifter
  • Skriv in er kombikakod samt remitterande läkares namn
  • Remiss inför spermaprov inkl provlämningsanvisningar
  • Be patienten att ringa oss på 08-586 120 00 för att boka en tid

Om elektronisk remiss

  • Gör beställningen i Take Care
  • Skriv ut detta informationsblad och lämna till patienten inför provet
  • Be patienten att ringa oss på 08-586 120 00 för att boka en tid

OBS! Om patienten önskar göra provet hemma är det viktigt att använda sig av Livio Fertilitetscentrum Gärdets behållare. Dessa går att rekvirera direkt från oss, vg ring eller maila.

Önskar man beställa dessa själva till sin klinik gör man det via Bluebird Medical artikelnummer: 787007

Våra svarsrutiner

Vi eftersträvar en hög servicegrad med snabb återkoppling till er. Provsvaret skickas senast inom 7 arbetsdagar. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor.

Vi svarar ut spermaproven enligt WHO:s referensvärden (WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5th edition, 2010). Eventuella avvikelser kommenteras i svarsutlåtandet.

Information till Dig som ska lämna prov -Patient

Tid för provtagning bokas per telefon 08-586 120 00, välj ”Tidbokning för spermaprov” så ringer vi upp på angiven tid.

Provet bör tas 2-3 (upp till 7) dagar efter senaste utlösning.

Legitimation och eventuell remiss måste tas med.

På kliniken finns ett speciellt provtagningsrum där provet kan lämnas. För den som vill ta provet hemma måste provet lämnas till oss inom 60 minuter. Det är viktigt att provet inte utsätts för kyla under transporten till kliniken. Endast behållare från Livio Fertilitetscentrum Gärdet får användas. Denna kan hämtas på kliniken.

Vi tillhandahåller ej erotiskt material men det finns wifi på rummet.

Observera att vi inte kan ta emot och analysera provet om legitimation saknas!

Välkommen!