Allmän information

Här har vi samlat några vanligt förekommande frågor och svar som vi hoppas ska hjälpa dig som är i behandling eller snart ska starta behandling hos oss.

Generell information om alla de behandlingar vi utför på Livio hittar du på vår huvudsida www.livio.se. Här hittar du dock fördjupad information om nedfrysning av äggceller, sk ”äggfrys”.

NYHET!

Som tidigare meddelats välkomnar vi de nya modernare reglerna för assisterad befruktning, som träder i kraft den 1/1 2019.  Redan nu kan ni boka in tid för utredning inför IVF med donerade spermier. Ring oss på 08-586 120 00 så berättar vi mer!

 

OBS, RSSL (regional särskild sjukvårdsledning) har beslutat att p g a den höga risken för samhällsspridning av Covid-19 får vi inom region Stockholm i dagsläget inte ta emot utomlänspatienter, detta betyder att om man bor utanför region Stockholm måste man nu vänta med behandling hos oss tills detta beslut har hävts.