Blanketter

Blanketter

Här finner du ett antal blanketter som du kan behöva fylla i. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i och lämnas till oss på kliniken tillsammans med giltig legitimation.

Inför provrörsbefruktning (IVF) / insemination (AIH)

Inför tining och återföring av frysförvarade embryon

Samtycket gäller bara ett försök

Inför nedfrysning av ägg

Inför nedfrysning av spermier

Inför insemination med donerade spermier – par och ensamstående

Efter födsel

Du kan gå in på 1177 – Livio Fertilitetscentrum Gärdet – Graviditetsresultat. Här kan du via ditt bank-id lämna information till oss angående födsel. Det går naturligtvis också att skicka in den blankett du fått i samband med besök hos oss, där graviditet konstaterats. Om du önskar en ny blankett hemskickad, kontakta oss gärna så fixar vi det!