Donation

Donation av könsceller

Donation är ytterligare en behandlingsmetod för vid ofrivillig barnlöshet. Livio Fertilitetscentrum Umeå samarbetar med Norrlands universitetssjukhus och kan därför som enda privata klinik i Sverige erbjuda donation av ägg och spermier.

Tillgången på donatorer varierar över tiden och svarar tyvärr inte mot efterfrågan vilket påverkar väntetiden för behandling. Vänligen kontakta kliniken för mer information, ring 090-785 91 59.

Om du vill bli bli donator och därmed hjälpa par eller ensamstående kvinnor med barnlängtan får du gärna kontakta oss via ovanstående telefonnummer.