Blanketter

Här finner du ett antal blanketter som du kan behöva fylla i. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i och lämnas till oss på kliniken tillsammans med giltig legitimation. Till vänster har vi samlat alla blanketter som kan signeras elektroniskt.

Inför nybesök

IVF-avtal

IVF-avtal, egna könsceller
IVF-avtal, donerade ägg
IVF-avtal, donerade spermier
IVF-avtal, ensamstående
IVF-avtal, dubbeldonation

Samtycke

Inför återföring av frysförvarat embryo sk frysembryotransfer (FET)

(Nedanstående pappersblankett måste bevittnas och används endast om du inte har tillgång till bank-ID. Blankett för elektronisk signering med bank-ID hittar du uppe till vänster.)

Samtycke/kontrakt inför nedfrysning av könsceller (social freezing)

Efter behandling

Övrigt