Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Makeinsemination

12000 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner

4000 kr

Ägglossningsstimulering med tabletter

2000 kr

Undersökning av äggledarna med kontrastultraljud (HyCoSy)

3500 kr

Undersökning av livmodern med koksalt (HSG)

2000 kr

Spermaprov (samt återkoppling via brev eller telefon)

1500 kr

Ultraljud

1200 kr

Telefontolk

Kostnad för tolk betalas av patienten själv.

750 kr

Intyg

Ex. adoptionsintyg, intyg till utlänsk vårdgivare.

1000 kr

NIPT

Fosterscreening

6500 kr