Insemination med donerade spermier

Läkarkonsultation inklusive vaginalt ultraljud

1 800 kr

Blodprover

AMH 600 kr, TSH 100 kr, blodscreening 2×700 kr

En behandling med donerade spermier

15 000 kr

Medicinsk behandling och ultraljud vid AID

-tillägg 1 500 kr

Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering

-tillägg 9 000 kr

Paket om fyra behandlingar med donerade spermier

45 000 kr

Barnrätt, pregnancy slot (obligatorisk)

Barnrätten garanterar att donatorn inte ger upphov till barn i fler än 6 familjer i Sverige.

7000 kr