Insemination med donerade spermier

Läkarkonsultation inklusive vaginalt ultraljud

1300 kr

Blodprover

AMH 600:-, TSH 100:-, smittscreening 700:-

1400 kr

En behandling med donerade spermier

14000 kr

Paket om fyra behandlingar med donerade spermier

45000 kr

Barnrätt, pregnancy slot (obligatorisk)

Barnrätten garanterar att donatorn inte ger upphov till barn i fler än 6 familjer i Sverige.

7000 kr