Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Kirurgisk spermieaspiration (PESA/TESA)

7 000 kr

Makeinsemination (AIH)

7 000 kr

Pergotimestimulering

1 500 kr

FSH-stimulering

2 500 kr

Hormonanalys, AMH/prov

1 000 kr

Enstaka blodprov

150 kr

Ultraljud för patienter i behandling på en annan klinik. Detta erbjuds för våra tidigare patienter och i mån om tid.

1 000 kr

Virusscreening HIV, Hepatit B+C för patienter i behandling på en annan klinik. Detta erbjuds för våra tidigare patienter och i mån om tid.

900 kr