Nedfrysning av egna ägg och spermier

Stimulering och nedfrysning av ägg

Första behandlingen
30 000 kr
Påföljande behandlingar
25 000 kr

Läkemedelskostnader tillkommer.
Frysförvaring efter 1 år 1000 kr/ år

Prisreduktion på IVF/ICSI behandlingar efter äggfrys.

Nedfrysning av spermier

3 000 kr

Frysförvaring efter 1 år
1 000 kr/år