Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Priserna gäller fr o m 1/9 2021

Makeinsemination (AIH)

– Injektionsbaserad 11.000 kr
– Tablettbaserad 9.000 kr

Ovulationsstimulering

– Injektionsbaserad 9.000 kr
– Tablettbaserad 3.000 kr

Spermaprov

– Utanför behandling 2.000 kr
   

Ultraljud

– Utanför behandling 1.500 kr

Receptförskrivning

– Utanför behandling 400 kr

Psykoterapeut

Ett besök ingår oavsett antalet behandlingar 0 kr

– Övriga besök psykoterapeut 2.000 kr/tim

Tolk

– Kostnad för tolk betalas av patienten själv 750-950 kr/tim

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.