Fertilitetsutredning

Nedanstående priser gäller från 1 november 2019.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutredning per par

Inkluderar läkarbesök, spermaprov, blodprover (exklusive infektionsscreening)

4 500 kr

HSS, vid behov ultraljudsledd genomspolning av äggledarna

 2 500 kr

AMH-analys

700 kr

Infektionsprover

900 kr