Donation – behandling

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 mars  2018. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Insemination med donerade spermier (AID). Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

15 000 kr

Paket om fyra inseminationer (faktureras i förväg)

50 000 kr

Barnrätt, s k pregnancy slot (Obs obligatoriskt)

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter). Den ger dig också rätt att få spermier från samma donator tills du blir gravid och får barn. Om du inte får barn och väljer att avsluta dina behandlingar på IVF-kliniken Falun avsäger du dig barnrätten och 6.000 kr återbetalas då. Om du fått barn och vill ha syskon genom samma donator kan du välja att köpa ytterligare spermier för förvaring på spermabanken i Köpenhamn, Kostnad enligt European Sperm Bank.

7 000 kr