Ansök nu

Ansökan om att bli äggdonator


Det är viktigt att du är anonym eftersom de blivande föräldrarna inte ska kunna ta reda på donatorns identitet. Det är senare när barnet är i mogen ålder som det kan ta reda på detta. Det är därför av yttersta vikt att du inte informerar andra än dina närmaste om att du är donator och att du inte går ut med detta till exempel på sociala medier eller i andra forum.