Att bli donator

Till dig som vill bli äggdonator

För att donera ägg skall du vara frisk, inte ha någon ärftlig sjukdom och vara mellan 23 och 35 år. En donator får ge upphov till barn i sex familjer (och eventuellt syskon). Det är en fördel om du lever i en parrelation och har egna barn. Det är också viktigt att du diskuterar igenom detta med din partner så att båda är överens.

Läkare kartlägger din sjukdomshistoria. En blivande donator testas också för infektionssjukdomar som HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis. Vår beteendevetare hjälper till att bedöma om du är lämplig att donera ägg. I samband med detta besök får du också fullständig information om hur donationen går till och dess etiska, psykologiska, sociala och medicinska konsekvenser. Donatorn blir också informerad om att barnet har rätta att söka sitt genetiska ursprung och kan komma att kontakta dig i framtiden.

Donatorn ska ge sitt skriftliga samtycke till donationen. En mindre ersättning som är avsedd att täcka resekostnader, förlorad inkomst mm utgår. Ansök om att bli äggdonator här.

Äggdonatorns behandling

Äggdonation sker med färska eller frysta ägg. När färska ägg används synkroniseras donatorns och mottagarens behandling.

Äggdonator får genomgå hormonstimulering och ägguttag (se under provrörsbefruktning-IVF) Processen tar ca två veckor. Under hormonstimuleringen kan visst obehag förekomma som svullnad och ömhet i buken

Äggen befruktas därefter på laboratoriet med mannens spermier. Ett befruktat ägg väljs ut och förs sedan in i den mottagande kvinnans livmoder. Om flera ägg har blivit befruktade och är av god kvalitet kan de fryses ner och kan sparas i fem år. Om den första behandlingen misslyckas eller om paret senare vill skaffa syskon kan dessa tinas och återföras.

Till dig som vill bli spermiedonator

För att donera spermier skall du vara frisk, inte ha någon ärftlig sjukdom och vara mellan 23 och 45 år. En donator får ge upphov till barn i sex familjer (och eventuellt syskon). Det är en fördel om du lever i en parrelation och har egna barn.  Det är också viktigt att du diskuterar igenom detta med din partner så att båda är överens.

Läkaren kartlägger din sjukdomshistoria.  En blivande donator testas också för infektionssjukdomar som HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis. Du får också lämna spermaprov för bedömning- Vår beteendevetare hjälper till att bedöma om du är lämplig att donera spermier. I samband med detta besök får du också fullständig information om hur donationen går till och dess etiska, psykologiska, sociala och medicinska konsekvenser. Donatorn blir också informerad om att barnet har rätta att söka sitt genetiska ursprung och kan komma att kontakta dig i framtiden.

Donatorn ska ge sitt skriftliga samtycke till donationen. En mindre ersättning som är avsedd att täcka resekostnader, förlorad inkomst mm utgår. Ansök om att bli spermiedonator här.

Spermiedonatorns behandling

Efter att donatorn blivit godkänd lämnas upprepade spermaprov som fryses ner och förvaras i en spermietank med flytande kväve. Efter sex månader tas nya blodprover och om de inte innehåller virussmitta kan spermierna börja tinas och användas.