Donationsbehandlingar – insemination (AID ) och IVF

Donation tillämpas vid infertilitet som beror på t ex avsaknad av ägg eller spermier samt för lesbiska par och ensamstående kvinnor. Vid donation kan både insemination och IVF tillämpas som behandlingsmetoder.

Privata kliniker får enligt lag i Sverige i dagsläget enbart utföra donatorsinsemination. Vår klinik i Umeå är den enda privata kliniken i Sverige som får genomföra donationsbehandlingar med IVF. Läs mer här. Våra kliniker i Oslo och på Island utför både donatorinsemination och IVF med donerade spermier. Särskilda regler för gametdonation i övrigt gäller på Island. Kontakta Livio Reykjavík här.